Home Excerpts
   

Mezdislav


Author: B. Fahlke

Date: 1972

Type: A Posteriori (Source: Slavic)


Sample
Ne moga inače kak kazat, če na mne nevozmožne razbirat, če to ogromen i čudesen vesmir kakto če my čoveki zajedne se soznanije o naš samsyvo byl by voznikat slučajne.

Designed by Alex: a mad dreamer and big fan